วิธีเล่นเบส

เบสไฟฟ้าจัดว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ถือกำเนิดหลังเครื่องดนตรีอื่นๆในประเภทวง
เบสไฟฟ้าที่มักจะใช้โดยทั่วไปก็จะมี
เบสเครื่องดนตรีที่เราเริ่มเล่นกันอยู่ตอนนี้ ในทางสากลสามารถเรียกได้ทั้ง electric bass (เบสไฟฟ้า), electric bass guitar (กีตาร์เบสไฟฟ้า) หรือเรียกสั้นๆว่า bass (เบส) เบสเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย อย่างที่รู้ๆและเห็นได้คือมีรูปร่างใหญ่กว่ากีตาร์ มี scale neck ที่ใหญ่และยาวกว่า มีย่านความถี่เสียงต่ำ มีหน้าที่โดยหลักๆในภาค Rhythm Section คือคุมซาวด์ คุมจังหวะตาม rhythm, line, pattern และ groove ของดนตรี ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายระดับความสามารถการเล่นให้สูงขึ้นตามแนวเพลงและการประยุกต์ใช้ต่างๆ เช่น เทคนิคการ slap หรือการตบเบส (รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ร่วมกันกับการ slap) ในดนตรี funk, jazz และอีกหลายแนว การ tapping การโซโล่ การเล่น harmonics การเล่น picking เป็นต้นstring คือสร้างขึ้นหลัง กีตาร์ เบส กลอง คีย์บอร์ดหรือซินธิไซเซอร์ (รายละเอียดจะมีในหัวข้อประวัติของเบส) เครื่องดนตรีประเภทเบสที่ใช้กันในวงดนตรีและแนวต่างๆก็จะมี เบสไฟฟ้า เบสโปร่งไฟฟ้า fretless bass (เบสไม่มีเฟรต) และ double bass, upright bass บ้างทีก็เรียกกันว่า acoustic bass แต่ก็มีภาษาพูดเรียกกันติดปากสำหรับนักดนตรีบางคนว่า เบสใหญ่4 สาย 5 สายและ 6 สาย ส่วนสายที่มากไปกว่านี้ก็มีเนื่องจากนักดนตรีระดับโลกบางคนอาจจะออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ทางการเล่น เบส 4 สายการตั้งสายตามมาตรฐานก็จะเป็น E-A-D-G (เรียงจากต่ำ-สูง) เบส 5 สายก็จะเป็น B-E-A-D-G ส่วน 6 สายคือ B-E-A-D-G-C ต่อมาเรามาศึกษาประวัติของเบสกันเลย
ประวัติของเบส
เนื้อหาส่วนนี้ ผมได้จัดทำไว้ใน
kttbass แล้ว สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ link ด้านล่างนี้
http://www.kttbass.dwthai.com/articles/history_of_bass.htm
ส่วนประกอบของเบส
เบสไฟฟ้าจะมีลำตัวเป็น
ต่อมาเรามาดูส่วนประกอบของเบสในแต่ละส่วนกันเลย
Solid body หรือที่เรียกว่าลำตัวตัน หากเป็นจำพวกเบสโปร่งไฟฟ้าจะเป็น Hollow body คือลำตัวกลวงโดยอาจจะมีคานไม้เสริมอยู่ด้านในด้วย ส่วนประกอบที่จะนำเสนอต่อไปนี้ มีรูปพร้อมตัวเลขกำกับครับ รูปเบสที่ใช้แสดงก็เป็นเบส 6 สายของกระผมเอง เบสนี้จัดอยู่ในประเภท Solid body หรือที่เรียกว่าลำตัวตันครับ
1. Head Stock (
2. Tuning Page (
3. String Tree (
4. Nut
ส่วนหัว)ลูกปิด)ที่รั้งสาย) (เบสตัวนี้ไม่มี string tree)คือชิ้นส่วนที่อยู่ระหว่างส่วนหัวกับ neck